Ons deskundigenpanel

HAN SAMWEL is sinds 2019 programmaleider en opleider bij Revalis ’s Hertogenbosch. Hij is ontwerper van een geïntegreerde behandeling MSRZ en SGGZ voor patiënten met chronische pijn en/of chronische vermoeidheid. Daarnaast heeft Han zijn eigen praktijk als psychotherapeut in Grave.  Tot 2019 was hij werkzaam bij het Academisch pijncentrum Radboud UMC en betrokken bij de opzet en vormgeving van multidisciplinaire pijnbehandelingen in dit ziekenhuis.  

In 2008 promoveerde Han op het proefschrift Chronic pain treatment: from psychological predictors to implementation. Hij heeft inmiddels diverse wetenschappelijke publicaties op zijn naam staan op het gebied van chronische pijn en de rol van psychologie in diagnostiek en behandeling. Hij is eerste auteur van het nog altijd actuele boek De psycholoog als pijnbehandelaar (2002).

Tot voor kort was Han namens het NIP algemeen bestuurslid van PA!N. Sinds 2021 maakt hij deel uit van  de redactieraad voor het Tijdschrift voor Pijn en Pijnbestrijding.

MARLIES DEN HOLLANDER promoveerde in 2018 aan de Universiteit Maastricht op het proefschrift Expose or protect? Fear of movement-related pain in patients with complex regional pain syndrome type 1. Zij concludeerde dat exposure in vivo een effectieve en doelmatige revalidatiebehandeling is voor mensen met CRPS Type I. Marlies werkt nog steeds als psycholoog met pijn als aandachtsgebied bij Adelante-Zorggroep op de locaties Maastricht en Hoensbroek. 

Daarnaast is ze als senior onderzoeker verbonden aan het Adelante kenniscentrum en werkt ze als science practitioner aan ontwikkeling en onderbouwing van nieuwe revalidatiezorg. 

DIRK STRONKS was tot voor kort werkzaam bij het Centum voor Pijngeneeskunde,  EMC Rotterdam. Hij verrichtte daar onder meer onderzoek naar de pathofysiologie, de diagnostiek en klinisch beloop van CRPS, de behandeling van patiënten met cervicale radiculaire pijn, medicatietrouw, meerdere aspecten van neuromodulatie en effecten van een PRF bij patiënten met lage rugpijn. Daarnaast was hij als psycholoog lid van een multidisciplinair pijnteam. 

Dirk heeft inmiddels meer dan 90 wetenschappelijke peer reviewed publicaties op zijn naam staan. 

Binnenkort gaat hij beginnen bij de DC Klinieken Rotterdam. Daar zal hij psychotherapie geven aan patiënten met chronische pijn bij wie psychosociale factoren een instandhoudende cq verergerende rol spelen.

LYONNE ZONNEVELD is klinisch psycholoog, psychotherapeut, cognitief gedragstherapeut en EMDR practitioner. Zij is sinds 2011 werkzaam op de poli Pijngeneeskunde van het AmsterdamUMC,  locatie Amsterdam. Daar is zij verantwoordelijk voor de patiëntenzorg voor patiënten met diverse pijnklachten, geeft zij onderwijs aan studenten Geneeskunde, POH-GGZ en klinisch psychologen in opleiding. Ook neemt zij deel aan wetenschappelijk onderzoek.

Lyonne promoveerde in 2013 op het proefschrift Unexplained Physical Symptoms: patients’ quality of life improved by cognitivebehavioral group treatment tailored to their perspective. Zij concludeerde dat groepsbehandeling effectief en kosteneffectief is.

Zij heeft verschillende wetenschappelijke publicaties op haar naam staan over het onderwerp onverklaarde lichamelijke klachten, waaronder chronische pijn.