Als pijn je specialisme is….

Op weg naar consensus in visie en werkwijze van de psycholoog als pijnbehandelaar”

De Pijnmeeting duurt van 16.00 tot 18.00 uur.

Inloop vanaf 15.40 uur.

Locatie: Van der Valk Almere

Door coronamaatregelen kunnen niet meer dan 30 mensen deelnemen. Wees er dus snel bij. De zaal is zo groot dat er meer dan genoeg ruimte is om anderhalve meter in acht te nemen.

Kosten: € 40,00. Met deze financiële bijdrage kunnen we de kosten dekken. Dit is inclusief koffie/ thee/ frisdrank/ koek/ fruit/ schrijfmiddelen en gratis parkeren.

sparrows

Opzet van de bijeenkomst:

Tijdens het inhoudelijke deel buigen we ons over een aantal visievraagstukken binnen het specialisme pijnpsychologie en over de positie van de psycholoog binnen de pijnzorg. De panelleden geven hun reactie op een aantal boeiende stellingen. Zij gaan in gesprek met elkaar en de deelnemers. Een voorzitter leidt de discussie en vat samen. We streven naar een zeer interactieve bijeenkomst.

Uiteindelijk willen we toewerken naar consensus over visie en inzetbaarheid van ons specialisme.  Een visie die zich uitstrekt van de eerste- tot de derdelijn/TOP GGZ.

Netwerk Pijnpsychologen

Wij zetten onze schouders eronder om een levendig Netwerk op te richten van WO opgeleide psychologen die in pijn gespecialiseerd zijn en die een sterke affiniteit met pijnzorg hebben. Het Netwerk staat voor kwalitatief hoogwaardige pijnzorg. Aangesloten psychologen zijn neurofysiologisch geïnformeerd, volgen de ontwikkelingen op het vakgebied en werken volgens de laatste inzichten in evidence based practice. 

Via de website van het Netwerk willen we in verbinding staan met elkaar, onze kennis delen en vindbaar zijn voor collega’s, andere pijnnetwerken, verwijzers en mensen met aanhoudende pijn. 

Op de bijeenkomst zal een intekenlijst liggen voor deelnemers die zich in willen zetten voor het verder vormgeven van het Netwerk.

Graag tot 3 juni!

Collegiale groet,

Pauline Koetsier, Jolanda Reitsma en Willy van Zanten

Jolanda Reitsma +31683234227
Pauline Koetsier +31681917295 (tot 10 mei afwezig)
Willy van Zanten